Telc B2

[table “18” not found /]
我们是具备资质的Telc考试中心和具有竞争力的Telc考试语言培训机构。

Telc B2 准备课程 和 考试时间表 

2020 考试时间表 和 费用 

  • 考试结果:4至6周出考试成绩单
  • 加急处理:+70 EUR,2至3周出考试成绩单
  • 补报名费:+ 30 EUR,在考试日期前少于30天报名,需补30欧报名费
  • 内部优惠:-  10 EUR,KS++语言班在读学生报名考试可优惠10欧

 

考试日期
(日.月.年)
开始时间强化准备班,160课时
(日.月.年)
3天集训班,12课时
(日.月.年)
15.01.202109:00--12.01.2021 - 14.01.2021
19.02.202109:00--15.02.2021 - 17.02.2021
18.03.202109:0001.02.2021 - 17.03.202115.03.2021 - 17.03.2021
15.04.202109:00--12.04.2021 - 14.04.2021
06.05.202109:0022.03.2021 - 05.05.202103.05.2021 - 05.05.2021
11.06.202109:00--31.05.2021 - 02.06.2021
01.07.202109:0010.05.2021 - 30.06.202128.06.2021 - 30.06.2021
29.07.202109:00--26.07.2021 - 28.07.2021
26.08.202109:0005.07.2021 - 25.08.202116.08.2021 - 18.08.2021
23.09.202109:00--20.09.2021 - 22.09.2021
21.10.202109:0030.08.2021 - 13.08.202118.10.2021 - 20.10.2021
18.11.202109:00--15.11.2021 - 17.11.2021
16.12.202109:0025.10.2021 - 08.12.202113.12.2021 - 15.12.2021
Scroll to Top