Telc B2

TestDaF25.10.202105.11.202109.11.2021
papie
229
TestDaF08.11.202122.11.202224.11.2021
digital
229
TestDaF01.02.202215.02.202217.02.2022
digital
229
TestDaF08.03.202222.03.202224.03.2022
papier
229
TestDaF11.04.202222.04.202226.04.2022
digital
229
TestDaF02.05.202216.05.202218.05.2022
papier
229
TestDaF30.05.202210.06.202214.06.2022
digital
229
TestDaF29.08.202209.09.202213.09.2022
digital
229
TestDaF27.09.202211.10.202213.10.2022
papier
229
TestDaF25.10.202208.11.202210.11.2022
digital
229
我们是具备资质的Telc考试中心和具有竞争力的Telc考试语言培训机构。

Telc B2 准备课程 和 考试时间表 

2020 考试时间表 和 费用 

  • 考试结果:4至6周出考试成绩单
  • 加急处理:+70 EUR,2至3周出考试成绩单
  • 补报名费:+ 30 EUR,在考试日期前少于30天报名,需补30欧报名费
  • 内部优惠:-  10 EUR,KS++语言班在读学生报名考试可优惠10欧

 

[table “9” not found /]
Scroll to Top